Više od 25 godina Magna Pharmacia doprinosi poboljšanju  zdravlja ljudi isporučujući medicinska sredstva vrhunskog kvaliteta i vrednosti. Sarađujemo isključivo sa renomiranim proizvođačima medicinskih sredstava čime se pacijentima i zdravstvenim radnicima omogućava pristup proizvodima premium kvaliteta. Svi naši dobavljači su sertifikovani od strane akreditovanih notifikacionih tela čime se potiže usaglašenot njihovih proizvoda sa svim zakonskim zahtevima. Sa svojim dobavljačima razvijamo dugoročne partnerske odnose.

Kako bismo obezbedili da korisnici u potpunosti budu upoznati sa karakteristikama medicinske opreme koju isporučujemo i kako bi oprema postigla maksimalne performanse u stalnoj smo komunikaciji sa korisnicima. Korisnici naših usluga su: javne i privatne zdravstvene ustanove, zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju laboratorije za ispitivanje, distributeri i apotekarske ustanove. Nastojimo da stalno ostvarujemo i prevazilazimo očekivanja naših korisnika.

Logistika

U cilju obezbedjenja kvaliteta usluge i zadovoljenja zahteva i potreba korisnika posebnu pažnju posvećujemo logističkim procesima, kao i zaposlenima koji svakodnevno odrađuju zahtevne operacije i postupke.

Kontinuirano ulažemo u nove tehnologije I procese, a u skladu sa  najvišim standardima i zahtevima dobre distributivne prakse .

Magna Pharmacia posebnu pažnju posvećuje svojim zaposlenima, obezbedjujući im stalno usavrsavanje kroz realizaciju seminara, simpozijuma, kurseva I radionica. Putem tih edukacijskih programa koji obuhvataju poznavanje internih procedura i pravilnika usklađenih sa važećim normama, oni unapređuju svoja znanja i veštine na području upravljanja, timskog rada i komunikacije.

 

Transport

Naša kompanija isporučuje tržištu medicinska sredstva na celoj teritoriji Republike Srbije u skladu sa rešenjem Ministarstva zdravlja. Isporuka proizvoda korisnicima vrši se vozilima koja ispunjavaju sve uslove propisane važećim normama,a za proizvode koji zahtevaju posebne uslove čuvanja I transporta uslovi sredine se mere I beleže.

Kontinuirani monitoring prevoznih sredstava je proces putem kojeg se obezbeđuje praćenje ključnih parametara u svrhu obezbeđivanja adekvatnog prevoza u smislu očuvanja integriteta i kvaliteta lekova i medicinskih sredstava u skladu sa Dobrom distributivnom praksom.

 

Magacin

Magna Pharmacia doo raspolaže sa 585m2 magacinskog prostora čime obezbeđuje kvalitet proizvoda za čuvanje i manipulaciju robom koja podleže temperaturnim režimima od 15 do 25 °C i od 2 do 8 °C Uslovi skladištenja proizvoda se usklađuju sa uputstvima koje je specificirao proizvođač.

Očuvanje  kvaliteta proizvoda odnosi se na njihovu identifikaciju, rukovanje, skladištenje i isporuku.

O svim navedenim procesima u magacinu vodi se precizna evidencija.

Servisna služba Magna Pharmacia doo je tim sastavljen od sertifikovanih servisnih inženjera sa dugogodišnjim iskustvom na održavanju medicinske i laboratorijske opreme.

Našim korisnicima, nakon instalacije, pružamo usluge preventivnog održavanja, servisiranja opreme, podešavanja i kalibracije. Za servisiranje se koriste samo originalni rezervni delovi, najsavremeniji alati i instrumenti koji se redovno etaloniraju. Takođe smo tu i da pružimo profesionalnu podršku u svakodnevnom radu sa instaliranom opremom.

Naši inženjeri imaju obezbeđeno stalno tehničko usavršavanje u edukativnim centrima proizvođača opreme i u stalnom su kontaktu sa internacionalnim timovima servisnih inženjera, sa kojima dele svoja znanja i iskustva, kako bi u svakom trenutku bili spremni da na najbolji način odgovore izazovima na terenu i obezbede korisnicima najbolju moguću tehničku podršku.

 

Kontakt telefon servisne službe: 011/ 36 22 500