Dana 31.05.2019. održan je četvrti resertifikacioni nadzor prema zahtevima standarda ISO9001. Ocenjivači renomirane sertifikacione kuće SGS Beograd utvrdili su da je sistem kvaliteta u preduzeću Magna Pharmacia u potpunosti u saglasnosti sa zahtevima standarda i izdat je novi sertifikat. Na ovaj način potvrđena je doslednost u sprovođenju sistema menadžmenta kvalitetom.

 

Magna Pharmacia sertifikovana je u skladu sa standardom ISO9001 od 2007. godine, a od 2011. implementirani su i standardi ISO14001 i OHSAS18001.