Jedan od najvažnijih izazova našeg menadžmenta je da uspostavi organizaciju, definiše ciljeve i utvrdi strategiju za njihovo ostvarenje. Od izuzetne važnosti nam je da odaberemo saradnike, motivšemo i inspirišemo da obave radne zadatke koji vode ka ostvarivanju ciljeva ali uz brigu za individualne potrebe zaposlenih.

Tu smo da zajedno unapredimo postojeće, nemoguće učinimo mogućim.

„ZADATAK MENADŽMENTA NIJE DA VIDI PREDUZEĆE ONAKVO KAKVO JE … VEĆ KAKVO MOŽE DA POSTANE.” John W. Teets

Jasna Stanivuk
vlasnik kompanije

Novka Tomić
direktor

Tatjana Stevanović
zamenik direktora

Finansijska služba bavi se planiranjem, organizacijom, izborom adekvatnih kadrova za određene zadatke kao i odlučivanjem, rukovođenjem i finansijskom kontrolom nad sredstvima potrošnje.

Ukoliko se uzme u obzir kompleksnost funkcije i mogućnosti koje pružaju naši finansijski menadžeri jasno je da istovremeno poseduju osobine preduzetnika i stručnjaka.

Naši finansijski zadaci bazirani su na:

  • Finansijskom planiranju i predviđanju,
  • Upotrebi kapitala,
  • Savetovanju pri donošenju poslovnih odluka,
  • Pripremi finansijskih izveštaja,
  • Budžetiranju i planiranju,
  • Merenju i kontroli rezultata,
  • Analizi finansijskih aktivnosti i sprovođenju odgovarajućih aktivnosti na osnovu analize,
  • Finansijskom modeliranju i predviđanju,
    Poboljšanju kontrole troškova.

Biljana Paunović
Ovlašćeni računovođa

Dragana Kolundžija
personalni asistent

Marija Mandić
finansijski referent

Više od 25 godina Magna Pharmacia doprinosi poboljšanju  zdravlja ljudi isporučujući medicinska sredstva vrhunskog kvaliteta i vrednosti. Sarađujemo isključivo sa renomiranim proizvođačima medicinskih sredstava čime se pacijentima i zdravstvenim radnicima omogućava pristup proizvodima premium kvaliteta. Svi naši dobavljači su sertifikovani od strane akreditovanih notifikacionih tela čime se potiže usaglašenot njihovih proizvoda sa svim zakonskim zahtevima. Sa svojim dobavljačima razvijamo dugoročne partnerske odnose.

Kako bismo obezbedili da korisnici u potpunosti budu upoznati sa karakteristikama medicinske opreme koju isporučujemo i kako bi oprema postigla maksimalne performanse u stalnoj smo komunikaciji sa korisnicima. Korisnici naših usluga su: javne i privatne zdravstvene ustanove, zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju laboratorije za ispitivanje, distributeri i apotekarske ustanove. Nastojimo da stalno ostvarujemo i prevazilazimo očekivanja naših korisnika.

Ivana Puačamenadžer prodaje, ortopedija

Vladan Konstantinovićmenadžer prodaje, ortopedija

Dragan Jankovićmenadžer prodaje, ortopedija

Dubravka Protićmenadžer prodaje, ortopedija

Dragana Virićmenadžer prodaje Coloplast

Zoran Beksedićmenadžer prodaje, Coloplast

Bojan Perićmenadžer prodaje, Coloplast

Oliver Stanojkovićpredstavnik prodaje, Coloplast

Tijana Njego Štrbacmenadžer prodaje, in vitro dijagnostika

Jelena Radičevićmenadžer prodaje, in vitro dijagnostika

Slavica Repacmenadžer prodaje, in vitro dijagnostika

Zoran Đuričićadministrativni asistent in vitro dijagnostika

Anđelka Bajčetićmenadžer prodaje, oprema

Ljubica Radovićmenadžer prodaje, oprema

Ivana Ivkovićmenadžer prodaje, Kedrion

Slavica Stanisavljevićmenadžer prodaje, BBraun

Marko Nenadovićmenadžer prodaje, BBraun

Sava Petkovićpredstavnik prodaje, BBraun

Tim koji se bavi projektima je fokusiran definisanim ciljevima za rešenje određenog problema, a čije ispunjenje će pomoći realizaciji nekih viših strateških ciljeva do kojih se dolazi korišćenjem medicinske opreme koja je u ponudi.

Naši zaposleni su visoko motivisani da ispune sve tehnološke ciljeve i uspešno se izbore sa svim izazovima u toku projekta. Prateći trendove u ovoj obasti, donose rešenje na obostrano zadovoljstvo, kako korisnika tako i njih samih.

Profesionalnim odnosom i najkvalitetnijom medicinskom opremom, a sve u cilju povećanja nivoa zdravstvene nege pacijenata svakodnevno unapređujemo svoje poslovanje.

Nikola Škaljac
menadžer prodaje, radioterapija, oprema i investicije

Milja Hrnjak
administrativni asistent, radioterapija, oprema i investicije

Milan Jauković
administrativni asistent, raditerapija, oprema i investicije

Servisna služba Magna Pharmacia doo je tim sastavljen od sertifikovanih servisnih inženjera sa dugogodišnjim iskustvom na održavanju medicinske i laboratorijske opreme.

Našim korisnicima, nakon instalacije, pružamo usluge preventivnog održavanja, servisiranja opreme, podešavanja i kalibracije. Za servisiranje se koriste samo originalni rezervni delovi, najsavremeniji alati i instrumenti koji se redovno etaloniraju. Takođe smo tu i da pružimo profesionalnu podršku u svakodnevnom radu sa instaliranom opremom.

Naši inženjeri imaju obezbeđeno stalno tehničko usavršavanje u edukativnim centrima proizvođača opreme i u stalnom su kontaktu sa internacionalnim timovima servisnih inženjera, sa kojima dele svoja znanja i iskustva, kako bi u svakom trenutku bili spremni da na najbolji način odgovore izazovima na terenu i obezbede korisnicima najbolju moguću tehničku podršku.

Kontakt telefon servisne službe: 011/ 36 22 500

Naš tim svakodnevno prati propise koji se odnose na lekove i medicinska sredstva, poslovanje veleprodaja i zdravstvenu delatnost, a pre svega Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima i novi Zakon o medicinskim sredstvima

Naš cilj je da obezbedimo da se na tržište plasiraju proizvodi koji su usklađeni sa svim važećim lokalnim i međunarodnim propisima i standardima kako bismo zadovoljili zahteve naših inopartnera i pristup inovativnim rešenjima našim korisnicima.

Tatjana Belić
menadžer za registraciju lekova i medicinskih sredstava

Jelena Vojinović
menadžer za registraciju lekova i medicinskih sredstava

Sa konstantnom pojavom novih elektronskih uredjaja i softvera u svetu biznisa, izazov je biti ispred konkurencije, biti prvi.

Ozbiljni bezbednosni i operativni rizici mogu nastupiti u slucaju da se zapostavi azuriranje softvera i hardvera. Zato naša IT služba brine i garantuje da ce IT sistemi biti ažurirani i da možemo u svakom momentu biti sigurni da su nam podaci sigurni. Naši stručnjaci obezbeđuju hardversku, softversku i mrežnu podršku onda kada je ona najpotrebnija.

Logistika

U cilju obezbedjenja kvaliteta usluge i zadovoljenja zahteva i potreba korisnika posebnu pažnju posvećujemo logističkim procesima, kao i zaposlenima koji svakodnevno odrađuju zahtevne operacije i postupke.

Kontinuirano ulažemo u nove tehnologije i procese, a u skladu sa najvišim standardima i zahtevima dobre distributivne prakse .

Magna Pharmacia posebnu pažnju posvećuje svojim zaposlenima, obezbedjujući im stalno usavršavanje kroz realizaciju seminara, simpozijuma, kurseva I radionica. Putem tih edukacijskih programa koji obuhvataju poznavanje internih procedura i pravilnika usklađenih sa važećim normama, oni unapređuju svoja znanja i veštine na području upravljanja, timskog rada i komunikacije.

Transport

Naša kompanija isporučuje tržištu medicinska sredstva na celoj teritoriji Republike Srbije u skladu sa rešenjem Ministarstva zdravlja. Isporuka proizvoda korisnicima vrši se vozilima koja ispunjavaju sve uslove propisane važećim normama,a za proizvode koji zahtevaju posebne uslove čuvanja i transporta uslovi sredine se mere i beleže.

Kontinuirani monitoring prevoznih sredstava je proces putem kojeg se obezbeđuje praćenje ključnih parametara u svrhu obezbeđivanja adekvatnog prevoza u smislu očuvanja integriteta i kvaliteta lekova i medicinskih sredstava u skladu sa Dobrom distributivnom praksom.

Magacin

Magna Pharmacia doo raspolaže sa 585m2 magacinskog prostora čime obezbeđuje kvalitet proizvoda za čuvanje i manipulaciju robom koja podleže temperaturnim režimima od 15 °C do 25 °C i od 2°C do 8 °C. Uslovi skladištenja proizvoda se usklađuju sa uputstvima koje je specificirao proizvođač.

Očuvanje kvaliteta proizvoda odnosi se na njihovu identifikaciju, rukovanje, skladištenje i isporuku.

O svim navedenim procesima u magacinu vodi se precizna evidencija.