Jedan od opštih ciljeva poslovanja Magna Pharmacie je usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Radi ostvarenja ovog cilja i usavršavanja znanja svojih zaposlenih,  Magna Pharmacia je organizovala in house obuku koja se odnosi na oblast zaštite poverljivih informacija, zaštite prava intelektualne svojine, sprečavanja korupcije i zaštite konkurencije.  Obuka je organizovana u saradnji sa stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u ovim oblastima. Svi polaznici su na kraju polagali test provere znanja. Kontinuirano unaređenje znanja i poslovanje u skladu sa propisima je trajno opredeljenje menadžmenta i zaposlenih.