O NAMA

Kontinuirana medicinska edukacija

 

Mi u Magna Pharmacia znamo da je edukacija u osnovi svakog pravilnog napretka.

Magna Pharmacia je od svog osnivanja 1993. godine uvek bila usmerena ka sticanju novih konkuretnih znanja iz oblasti kojim se i bavi.

Kontinuirana edukacija i investiranje u profesionalni razvoj pre svega zaposlenih, tako i saradnika, predstavlja dugoročno opredeljenje većeg dela aktivnosti svih programa u kompaniji Magna Pharmacia.

Tokom niza godina od 2004. godine, pa do danas, zaposleni su imali više samostalno organizovanih edukacija iz različitih oblasti kojima se bavimo.

Najviše internih obuka organizovanih kroz skupove, seminare i treninge.

Kontinuirana medicinska edukacija u okvirima Magna Pharmacia pospešuje korisnike da stručno sagledaju obim našeg delovanja, a ujedno omogućavaju polaganje akreditacionih testova. Na taj način pospešujemo dalju saradnju u oblasti obrazovanja, upoznavanje sa materijom kroz interaktivan rad na konkretnim primerima i dobijanje detaljnih stručnih objašnjenja.

Magna Pharmacia u potpunosti sledi, obradjuje i usvaja najnovija znanja u okviru struke. Kongresi web.

 

MISIJA

Naša misija je da u celokupnom lancu snabdevanja pružimo maksimalan kvalitet proizvoda i usluga i time doprinosimo očuvanju zdravlja i kvaliteta života pacijenata koji su glavni fokus.
Sprovodeći svoju delatnost veleprodaje lekova i medicinskih sredstava, i servisiranja opreme, promovišemo i negujemo društveno odgovorno ponašanje, pouzdan smo partner našim korisnicima i dobavljačima.

VIZIJA

Naša vizija je da  sarađujemo sa dobavljačima koji zadovoljavaju najstrožije kriterijume u proizvodnji lekova i medicinskih sredstava.
Cilj nam je da obezbedimo vrhunsku uslugu, čime težimo da pravazilazimo potrebe i očekivanja korisnika i zdravstvenih ustanova koji koriste proizvode koje isporučujemo.

Trudimo se da dosledno sprovodimo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom