SGS Beograd – sistem kvaliteta

Dana 31.05.2019. održan je četvrti resertifikacioni nadzor prema zahtevima standarda ISO9001. Ocenjivači renomirane sertifikacione kuće SGS Beograd utvrdili su da je sistem kvaliteta u preduzeću Magna Pharmacia u potpunosti u saglasnosti sa zahtevima standarda i izdat...

Obuka

Jedan od opštih ciljeva poslovanja Magna Pharmacie je usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Radi ostvarenja ovog cilja i usavršavanja znanja svojih zaposlenih,  Magna Pharmacia je organizovala in house obuku koja se odnosi na oblast zaštite poverljivih...